Bejelentés


A Mecsek Egyesület honlapja A megújulás útján... 2009


Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.

A MECSEK EGYESÜLET

TÖRTÉNETE

Szűkebb házunk tájának uralkodó földrajzi alakulata a Mecsek. Mindannyiunkhoz, életvitelünkhöz, gazdasági tevékenységünkhöz is ezer szállal fűződik ez az erdőkkel borított hegyes, dombos táj. Természeti értékei, növényei és ásványkincsei, időjárási tényezői az első ember megjelenése óta alakítják a történelmet és nyilván erőteljesen hatnak a jövőben is. Százhúsz évvel ezelőtti elődeink már felismerték ennek jelentőségét.


Pécs, Széchenyi-tér (archív felvétel)

Többévi előkészítés után 1891. április 30-án a pécsi Nemzeti Kaszinóban tartotta alakuló közgyűlését a Mecsek Egyesület. Az Egyesület alapszabályban megfogalmazott célja: "Pécs városának és legközelebbi környékének járható utakkal való összekötése, főképp fasorok és ültetvények előállítása, fenntartása. A város és képviselő-testületének tudtával és beleegyezésével magánjövedelmeiből fasorokat, ültetvényeket, padokat, jelzőtáblákat, s esetleg épületeket állít elő." Az Egyesület közel hat évtizedes tevékenységével meg is valósította kitűzött céljait.


Távolban a Kiss József-kilátó (archív felvétel)

Nevéhez fűződik többek között a Mecsek-kapu, a Francia emlékmű, a misinai Kiss József kilátó - melynek helyére épült a mai TV-torony, - turistaházak, a dömörkapui Dr. Nendtvich Andor menedékház - a mai Hotel Mediterrán - építése. Több tíz kilométer sétautat alakítottak ki, jelöltek meg, pihenőhelyeket, pavilonokat, meteorológiai állomást létesítettek, forrásokat foglaltak és építettek, túrákat, kirándulásokat szerveztek, térképeket, útikalauzokat, évkönyveket, képeslapokat adtak ki. Több száz madáretetőt és - itatót állítottak fel a Mecseken és a városban, azokat rendszeresen gondozták és ellátták. Városi rendeletet hozattak a védett mecseki növények kereskedelmi, piaci árusítása ellen, annak betartását ellenőrizték, stb.


A régi János-kilátó a Tubesen (archív felvétel)

Az Egyesületet a többi polgári egyesülethez, szervezethez hasonlóan az 1948. okt. 23. napján kelt 502.146/1948. IV. BM. számú rendelet feloszlatta.


"Kiss-kilátó" a Misinán (archív felvétel)

Később több pécsi polgár - hiányérzetének feloldására - vállalkozott az Egyesület újjáalakítására. Az alapító közgyűlésre és az új alapszabály elfogadására a Baranya Megyei Bíróság kis tanácstermében került sor 1993. április 30-án.


Kardos úti menedékház régi képeslapon

A 45 év után újonnan megalakult Mecsek Egyesület az 58 évig azonos névvel működő egyesület örökösének tekinti magát. Hasonló szellemiségben és eredményességgel kíván dolgozni kinyilvánított céljai érdekében, a mai kor igényeinek megfelelően. Rendszeres összejöveteleket és túrákat szervez, újra létrehozott öt szakosztályt, szépíti a Mecseket, felújítja a forrásokat, kilátókat, eredei pihenőhelyeket és a turistautakat. Tevékenységéről évkönyveiben számol be. A közeljövő feladata az aktív taglétszám növelése, a fiatalok fokozatos bevonása az Egyesület hasznos tevékenységébe. Minél nagyobb számban kívánjuk bevonni az ifjúságot az egyesület életébe, amivel el szeretnénk érni, hogy a fiatalok alkotó elképzelései is megvalósuljanak.


Lapisi-vadászház régen (1956-ban megsemmisült)
Helyén ma az Erdész emlékmű áll.

Elektronikus formában is megtekinthetők a Mecsek Egyesület régi évkönyvei. A pdf-es állományok 1892-1945 között megjelent korabeli évkönyveket tartalmazzák.  

 

Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!