Bejelentés


A Mecsek Egyesület honlapja A megújulás útján... 2009


Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.
 

Beszámoló az Egyesület 2009 évi munkájáról                         

 

A közgyűlésről

 

2009. február 18-án  16 órakor 30 perckor kezdődött a Baranyaház dísztermében az Egyesület közgyűlése.

 

Baronek Jenő Ügyvezető elnök vezette a közgyűlést, amely az előzetesen kiküldött napirend szerint vette sorra feladatait.

 

Programja:

1.     A 2008. február 13-án megválasztott Jelölő Bizottság megerősítése, a Mandátumvizsgáló és a Szavazatszámláló Bizottság megválasztása

2.     Beszámoló az Egyesület 2008. évi munkájáról

3.     Az Egyesület 2008.évi költségvetése végrehajtásának elfogadása

4.     Az Egyesület  2008.évi Közhasznúsági jelentésének elfogadása

5.     Az Ellenőrző Bizottság  jelentése a 2008-es egyesületi évről (szóbeli)

6.     Az Egyesület  2009. évi tervei, elképzelései (szóbeli)

7.     Az Egyesület 2009.évi költségvetésének elfogadása

8.     Az Egyesület Tisztikarának, Választmányának és Ellenőrző Bizottságának megválasztása    

9.     Egyebek

 

Baronek Jenő levezető elnök vitára bocsátotta a második napirendi pont, kérte az osztályelnököket, hogy szóban egészítsék ki. Ezt követően a Közgyűlés tagjaitól kérte, hogy a szóbeli kiegészítésekkel együtt fogadják el a beszámolót.

Benczes Gábor levezető elnök, elmondta, hogy a Jelölő Bizottság elnöknek Káldy József, alelnöknek dr Iványi Ildikót, titkárnak Börcsök Györgyöt. A választmány tagjai közé Jelenszkyné Fábián Ildikót, Tóth Klárát, Pásztor Andreát jelölte.

Az Ellenőrző Bizottságba elnökként Dománszky Zoltánt, tagoknak Jakab Évát és Csíszár Gyulát jelölte.

A Közgyűlés a jelölést elfogadta, új jelölt neve nem került fel a listára majd a választás következett.

A Közgyűlés egyhangúlag szavazta meg a jelölteket.

A közgyűlés alkalmával lehetősége volt a tagságnak átvenni a 2008-es év évkönyvet, valamint legtöbben befizették a 2009. évi tagdíjakat is. A közgyűlés végén Baronek Jenő köszöntötte az új tisztikart, majd megköszönte a tagok részvételét, és a Közgyűlést bezárta.

 

Választmányi ülések:

 

A 2009-es esztendőben három választmányi ülést tartottunk. A választmányi ülések a Mecseki Erdészeti Zrt Rét u. 8. alatti Tárgyalójában került sor. Az első ülésre 2009 januárjában került sor. Témája a Tisztújító Közgyűlésre való felkészülés valamint a Közgyűlésre kiküldendő anyagok megbeszélése volt.

A második ülésen, amelyet 2009. áprilisában tartottunk, az újonnan felállt elnökség a terveit és a Szervezeti és működési szabályzat valamint az Ügyrend módosításáról döntött. A harmadik 2009 októberében volt, ahol az áprilisi előkészítést követően kidolgozásra kerültek a szabályzatok. A Választmány egyhangúlag elfogadta és így hatályba léptek a szabályzatok.

 

 

Az osztályok munkáiról

 

A Munka Osztály A 2009-es év is sok feladatot adott az osztálynak. A forrás építéseken és karbantartásokon kívül részt vállaltak a természetvédelemben, béka mentési akció, madáretetés, a megemlékezéseken, az emléktúrákon, a múzeumi sétákon. Néhány tevékenység a teljesség igény nélkül, amiben aktívan tevékenykedtek.

Most a fő tevékenység röviden:

Emlékhelyek: A volt Magyarok kunyhójához készítettünk, és felállítottunk egy közel három mázsás tölgyfa emlékoszlopot. Az oszlop emlékeztet mindenkit, aki arra jár, hogy milyen történelmi események történtek az elmúlt században a környéken. Emléket állít turista elődeinknek, akik példamutató munkával óvták és védték a természet értékeit.

Forrásépítések: Fekete Tisza-forrás: 2009. júliusában lebontottuk a régi romos forrásfalat, és újjáépítettük a Fekete Tisza –forrását. Stabilizáltuk az előteret, és az obeliszket a forrás fölötti oldalba helyeztük. A Szegedi Geo-Environ Környezetvédő Egyesület és más önkéntes tagok segítségével a Keleti Kárpátokban. /Ukrajna/ Részletes leírás az évkönyv oldalain.

Pécsi résztvevők: Baumann József, Horváth Péter Bruno, Kriston Barnabás, Stálenberger Tibor és Tasnádi János..

Jó szerencsét-forrás: Mánfa fölött a Jó szerencsét vadászház alatt, újjáépítettük a Jó szerencsét-forrást, mellyel a bányászati emlékeink egy darabját tudtuk tovább örökíteni. A forrás homlokfala egy trapéz formájú tárna bejáratát szimbolizálja.

Henrik-forrás: Bátaapátiban a Mecsekérc Zrt. megbízásából felújítottuk a Henrik-forrást, amely része a vízminőséget ellenőrző monitoring rendszernek. A környék egyik legszebb forrása lett a felújítás után, és a vízhozama is növekedett.

Zsolnay-kút: A forrás mögötti részt feltártuk és a forrás foglaló medencéjét kitisztítottuk, így most ismét a kifolyócsövön keresztül folyik minden csepp víz. A forrás kő falazatát megjavítottuk.

Etelka-forrás: A Réka-völgyben található forrás foglaló medencéjét kitisztítottuk, és kőfalazatát megújítottuk.

Máré-forrás: A Máré-forrás régi építményét lebontottuk. A forrás régi boltíves tetejét a táblával a forrás fakadásánál helyeztük el. Alatta a szárazon rakott kőfal kövei alól jön a forrás vize természetes környezetben.

Apacsok-kútja: Felújítottuk a Jakab-hegyen a pécsi jógásokkal az elhanyagolt régi forrást, és merítősre alakítottuk a biztosabb vízhez jutás érdekében.

Forráskarbantartások: Rendszeresen tisztítjuk a Mecsek forrásait, mérjük a vízhozamukat és hőfokukat. Folyamatosan végezzük karbantartásukat. A Gubacsos-forráshoz beépítettünk egy alsó kifolyócsövet. Kitisztítottuk a Bögrés-kút ülepítő medencéjét és a biztosabb vízhez jutás érdekében bekötöttük a baloldali forrásmezőt. 

A nagy felhőszakadás után a Csokonay - kutat és környékét iszapréteg takarta be, és a víz több méter magas fatorlaszokat képezett a mederben. Az erdészet adott markológépet és embereket, hogy a károkat megszüntessük, és a medret megtisztítsuk.

 

A Természetjáró Osztály Ebben az évben 9 mecseki forrás felújítását vállalta.

Név szerint: Turista-forrás, Csöpögő-forrás, Ravasz-kút, Baglyas-forrás, Pataki-forrás, Wein György-forrás, Horgász-forrás, Büdös-kút, Fodorgyöpi-kút.A szeptemberben megjelent új Mecsek térkép lektorálási munkáiban vettünk részt. Az új Zselic térkép kiadását a helyszíni bejárásokon alapuló friss adatokkal segítettük.

A nemrég útjára indított Baranyai-kilátók túramozgalomhoz kötődően három kilátóhoz festettünk útjelzést. A Balázs-hegyi- és a Napszentély-kilátóhoz a sárga háromszög, az Óbányai-kilátóhoz pedig a zöld háromszög jelzés vezet. Továbbá a Mecseki Zöldtúra Sugói-rét – Bugyogó-forrás szakaszán újítottuk meg a jelzéseket.

Honlapunk HÍREK rovata az elmúlt hónapokban mindig tudósított az egyesület történéseiről, eseményeiről. Lehetőség van még az oldal bővítésére újabb menük létrehozásával, így szívesen várjuk az osztályelnökök vagy tagtársaink közlendőit, fotóit.

Fokozott figyelemmel kísérjük a Baranya megyei turistaút hálózat rendszerét.  Talán nem túlzás azt állítani, hogy évtizedeken át a Mecsek volt az országban a legprecízebben felfestett tájegység.

 

Természetvédelmi osztály: Hagyományainkhoz híven, együttműködve a Mediterrán Gyaloglóklub és a Vámos Mihály Szakosztály tagjaival, a tavasz folyamán megrendeztük nagyszabású erdőtakarító akciónkat, amely gyalogtúrával egybekötött szemétszedés volt, "Tiszta Mecsekért" címmel.

 

Ifjúsági osztály 2009. áprilisában a Föld napja alkalmából természetjáró találkozót szerveztünk általános iskolás túrázóknak. Az úti cél Villány, Templomhegyi tanösvény volt. A túratalálkozón a pécsi Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola, a Pázmány Péter Utcai Általános Iskola és a szervező Bánki Donát Utcai Általános Iskola ifjú természetjárói, Zöld körösei vettek részt. Kísérő tanárok voltak Takácsné Hartmann Piroska (Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola), Jakabné Gutrai Ágnes (Pázmány Péter Utcai Általános Iskola), Ivánné Berecz Ildikó és Jelenszkyné Fábián Ildikó (Bánki Donát Utcai Általános Iskola).

Folyamatosan túra ajánlatokkal nyújtunk lehetőséget azoknak a fiataloknak akik fel álnak a számítógép mellől és az erdő felé fordulnak.

 

Történet osztály A Mecsekhez és Pécs városához tartozó történelmi értékek kutatásával, emlékhelyek gondozásával, ezek megismertetésével foglalkozunk. Régi turista emlékhelyek megjelölése, kialakítása és dokumentálása is fontos feladata az osztályunknak. A 2008-ban útjára indított Múzeumi túrák ebben az évben is folytatódnak, melyekre sok szeretettel várjuk az érdeklődőket. A túrákról pontos információ a "Túra ajánlatok" menüből szerezhető.

 

Rendezvények:

A 2009-es évben a Dunántúli Megyék Természetbarát Vezetőinek találkozója. A három napos program 2009. augusztus 21-23 között került megrendezésre Abaligeten.A szervezésnél arra törekedtünk, hogy a tájegység természeti és kulturális értékeit mutassuk be vendégeinknek. A program egy időutazás volt ami az Abaliget cseppkő-barlangban kezdődött majd Jakab-hegyi sáncon, a Pálos Kolostor romjai között folytatódott és Kővágószőlősön az Árpádkori templomban és az uránbányászati gyűjteménynél ért véget. Vendégeink nagy megelégedéssel élték át a „csodát”.

III. Dél-Dunántúl Zöld Szigetei Konferencia a Zselicért. A program 2009.október 14-én Kaposváron került megrendezésre.

A téma a Zselic természeti értékeinek bemutatása és az emberi erőforrások alakulása a térségben.

Néhány nevet emelnék ki a teljesség igénye nélkül: dr Brhidi Attila, dr Eperjessy Ernő, dr Kolláth Zoltán.

 

Megemlékezés                           

M E G H Í V Ó

 

A Mecsek Egyesület Választmánya

Tisztelettel Meghívja Önt

Banffay Simon

a Mecsek Egyesület alapító tagja

Születésének, 190. évfordulója alkalmából tartandó megemlékezésre.

A megemlékezésre 2009. augusztus 25.-én 14.00 kor kerül sor a

Pécsi Köztemetőben

 „L” parcellájában.

(az iroda mögötti háromszög sarkán, fekete kovácsolt vaskerítés)

A megemlékezésen dr Polgárdy Géza méltatja elődünk életútját.

                                                                 

                 Baronek Jenő                                                           Börcsök György

               ügyvezető elnök                                                                  titkár

                                                                      

 Nagy tisztelettel köszöntök minden résztvevőt a Mecsek Egyesület Választmánya nevében, akik megjelentek e nevezetes napon Bánffay Simon születésének 190. évfordulóján.

Egyesületünk fontosak tartja a hagyományok ápolását és őseink elgondolását figyelembe véve irányítja e nagy múltú szervezetet. A célok ma is hasonlóak a természet védelme, ami egyre fontosabb a környezet megóvása és lehetőség biztosítás arra, hogy kikapcsolódást jelenthessen egy séta a Mecseken.

Hagyományainkhoz híven most is egy kis műsort állítottunk össze, amivel emlékezünk.

Kérem elsőként, hallgassák meg Börcsök Pétert, aki Suhubert Impromta című művét  hegedűn játsza.

Most megkérem dr Polgárdy Géza urat, hogy ossza meg gondolatait velünk.

Felkérem Baronek Jenő ügyvezető elnök urat, hogy a megemlékezés virágit helyezze el a síremléken.

Horváth Orsolya Szabó Lőrinc:  Ima a gyermekekért

Végül hallgassuk meg  Potnoff Sawenior d’Vkraine című hegedűre írt darabját Börcsök Péter előadásában.

Köszönöm!

 

Az ötórai beszélgetések

Változatos tartalom, gazdag képi megoldások jellemezték az idei év Ötórai beszélgetéseit. Januárban izgalmas előadást hallottunk Trebbin Ágosttól a Zenei élet a századfordulón. Februárban és márciusban sajnos átmenetileg szünetelt az ötórai beszélgetések, aminek oka, nem volt megfelelő hely az esemény megtartására. Áprilisi  Gál Györgyné a Reneszánszról beszélt. Májusban, Baumann József Négy évszak a Mecsekben, tartott fotó bemutatót. A nyári szünet után szeptemberben Baumann József  a Fekete Tisza-forrás újjáépítéséről tartott élménybeszámolót.  Az októberi téma a Pálosok életét mutatta be Sáfrán Miklós Bánk testvér érdekfeszítő előadásában. Novemberben Dudás György előadásában a Hüllőkről hallottuk. Évzáró, évbúcsúztató összejövetelünk helyszíne a Székesegyház volt. Azon helyszínek egyike városunkban, amire büszke lehet minden pécsi ember. Az ünnepi helyszínen a műsor is ünnepi volt. Először az egyesület új Örökös Tiszteletbeli Tagjai vették át oklevelüket. Ezt követően Kováts Kolos Kossuth díjas operaénekes a Magyar Állami Operaház Örökös tagja és Király Csaba  Liszt díjas zongora és orgonaművész műsora következett.

Impresszum:

 

Mecsek Egyesület

7623 Pécs, Rét u. 8. (Mecseki Erdészeti Zrt. irodaháza)

Honlap: mecsekegyesulet.5mp.eu

e-mail: mecsekegyesulet@gmail.com
Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!